Văn hóa của bạn có đại diện cho các giá trị của tổ chức không?

Nhiều công ty nói về văn hóa của họ, tuyên bố đầu tư vào con người của họ và mong muốn trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc. Nhưng làm thế nào để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp định hình văn hóa, để đảm bảo đây là một thực tế?

Đọc thêm