Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Theo Bộ Tài chính, với sự phát triển kinh tế và xã hội, chất lượng môi trường không khí ở nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng giảm, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Đọc thêm