Quảng Nam: Doanh nghiệp Ức Thịnh gắn kết với người lao động qua quyền lợi bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp Ức Thịnh đã xác lập một tiêu chuẩn cao về việc quan tâm và chăm sóc NLĐ thông qua quyền lợi BHXH, mang lại sự ổn định cho cuộc sống của NLĐ, góp phần xây dựng uy tín và danh tiếng của công ty trong cộng đồng và trên thị trường toàn cầu.

Đọc thêm