Năm yếu tố có thể nâng cao cảm giác thân thuộc của nhân viên

Trong chúng ta có một nhu cầu bẩm sinh là thuộc về nhau, thuộc về bạn bè, gia đình, cũng như thuộc về nền văn hóa và cộng đồng của chúng ta. Trong môi trường làm việc mà nhân viên cảm thấy họ thuộc về, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn, có động lực, gắn bó

Đọc thêm