Nhiều ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã hạ lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay

Theo chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm lãi suất để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhiều ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã bắt đầu hạ lãi suất, bao gồm cả lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay ở nhiều kỳ hạn…

Đọc thêm