Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

Theo Bộ Tài chính, với sự phát triển kinh tế và xã hội, chất lượng môi trường không khí ở nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng giảm, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại cho nền kinh tế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị định mới quy định về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Mục tiêu của dự thảo là tạo động lực để tổ chức và cá nhân có trách nhiệm trong việc xả thải, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc giảm ô nhiễm không khí.

Theo Bộ Tài chính, với sự phát triển kinh tế và xã hội, chất lượng môi trường không khí ở nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng giảm, gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và gây thiệt hại cho nền kinh tế cũng như môi trường.

Vấn đề ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn, đang có xu hướng gia tăng và đôi khi vượt qua mức cảnh báo. Một nguyên nhân của tình trạng này là do hoạt động xả khí thải của cơ sở sản xuất và giao thông.

bo-tai-chinh-lay-y-kien-ve-viec-thu-phi-bao-ve-moi-truong-doi-voi-khi-thai
Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.

Hiện nay, có khoảng 5,1 triệu xe ô tô và một lượng lớn xe máy đang hoạt động cùng với hàng chục khu tổ hợp và dự án công nghiệp như bauxite, gang thép, lọc hóa dầu, trung tâm điện lực… xả thải khí công nghiệp. Ngoài ra, còn hơn 120.000 cơ sở sản xuất công nghiệp, trong đó có 138 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo quyết định của Chính phủ. Khoảng 110.000 doanh nghiệp xây dựng, hoạt động xây dựng nhà ở, khu đô thị mới, cầu đường, khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải gây ra khối lượng lớn khí thải công nghiệp và bụi thải.

Tuy nhiên, nhiều tổ chức và cá nhân thải gây ô nhiễm không khí vẫn chưa có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ môi trường.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là cần thiết. Điều này phản ánh chủ trương của Đảng và Chính phủ, đồng thời hoàn thiện hệ thống pháp luật phí để phù hợp với thực tiễn và từng bước tăng cường ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đối tượng chịu phí và người nộp phí

Theo dự thảo, đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải sẽ bao gồm bụi và khí thải xả ra môi trường từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ được quy định trong Phụ lục XXIX của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Những cơ sở này sẽ phải có giấy phép môi trường hoặc giấy phép môi trường thành phần.

Các cơ sở xả khí thải sẽ là người nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải.

Tổ chức thu phí

Các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ chịu trách nhiệm thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải từ cơ sở xả khí thải tại các địa phương.

Phương pháp tính phí

Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải sẽ được tính dựa trên công thức F = f + C.

F là tổng số phí phải nộp trong kỳ (quý hoặc năm).

f là phí cố định.

C là phí biến đổi (quý), được xác định tại từng điểm xả khí thải.

Dự thảo này có mục tiêu nâng cao trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường của các tổ chức và cá nhân trong việc xả khí thải. Đây là một bước quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường xanh hơn cho toàn xã hội.

P.V (t/h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *