Văn hóa của bạn có đại diện cho các giá trị của tổ chức không?

Nhiều công ty nói về văn hóa của họ, tuyên bố đầu tư vào con người của họ và mong muốn trở thành một nơi tuyệt vời để làm việc. Nhưng làm thế nào để các nhà lãnh đạo doanh nghiệp định hình văn hóa, để đảm bảo đây là một thực tế?

anh-minh-hoa
Ảnh minh họa.

Định hình văn hóa công sở

Phát triển một  nền văn hóa nơi làm việc  tuyệt vời đòi hỏi nỗ lực, thời gian và sự cống hiến cho sự nghiệp. Thay đổi các hành vi có thể đã từng được chấp nhận như chuẩn mực là một nhiệm vụ đòi hỏi phải xem xét cẩn thận, thường là một số loại hành động khắc phục hậu quả cũng như áp dụng và áp dụng các cách thức làm việc mới.

Một ví dụ về tác động của văn hóa xung quanh việc đặt kỳ vọng về hiệu suất. Đó là thông lệ phổ biến và thường cần thiết đối với các nhà quản lý để vạch ra những lo ngại nếu hiệu suất giảm xuống dưới tiêu chuẩn mong đợi. Tuy nhiên, như với tất cả mọi thứ, tính hợp lý của kỳ vọng và cách thông điệp đó được truyền đạt là rất quan trọng.

Nếu các kỳ vọng được truyền đạt tốt và các lĩnh vực cần cải thiện được trình bày chi tiết và theo dõi, thì trải nghiệm và kết quả có thể sẽ hiệu quả hơn, cho cả cá nhân và tổ chức. Ngay cả khi điều này dẫn đến hành động chính thức hơn, các nhà quản lý có thể tự tin rằng họ đã áp dụng phương pháp thực hành tốt nhất.

Bạn tự tin đến mức nào rằng văn hóa của bạn đại diện cho các giá trị của tổ chức?

Đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, xem xét văn hóa công ty có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Chúng tôi liệt kê một vài điểm khởi đầu quan trọng dưới đây.

Lưu ý đến ‘khoảng cách văn hóa’: hiểu được điều gì hiện đang góp phần tạo nên một nền văn hóa tích cực hay tiêu cực là rất quan trọng để có thể xác định các lĩnh vực cần thay đổi. Bước đầu tiên tốt là tạo ra một nền tảng lắng nghe để tạo cơ hội cho mọi người lên tiếng.

Dữ liệu và thông tin chi tiết: ai có thể làm nổi bật điều này với bạn tốt hơn những người đang sống với nó hàng ngày? Coi ‘ phỏng vấn ở lại ‘ như một bài tập thu thập thông tin hữu ích, cũng như phỏng vấn thôi việc. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, nếu một nền văn hóa độc hại, nhân viên sẽ quan tâm đến việc bày tỏ ý kiến ​​của họ. Thông tin có thể cần được thu thập độc lập hoặc là một phần của đánh giá có thể sử dụng khảo sát hoặc các nền tảng lắng nghe khác

Chia sẻ thông tin hiệu quả: một bộ phận của doanh nghiệp có tỷ lệ nghỉ ốm hoặc thay thế nhân viên cao hơn bộ phận khác không? Việc xác định các mẫu như vậy trong thông tin quản lý có thể cung cấp các dấu hiệu cảnh báo và điểm khởi đầu để các doanh nghiệp xem xét các hoạt động của họ.

Đánh giá gốc rễ: đôi khi cần phải đào sâu hơn và tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề. Đối với một số tổ chức gặp khó khăn, sự thay đổi văn hóa có thể mất vài năm để gắn bó. Điều này thường liên quan đến việc các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cảm thấy thoải mái với cảm giác không thoải mái.

Việc xem xét kỹ lưỡng văn hóa công ty của bạn là điều cần thiết để đảm bảo các giá trị của bạn được thể hiện trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp và ở mọi cấp độ. Các doanh nghiệp sẵn sàng có các cuộc trò chuyện minh bạch, cởi mở và đôi khi không thoải mái sẽ thấy kết quả tốt hơn.

Hà Vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *