Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội: Lựa chọn người đứng đầu quan trọng

Tiến đến ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã tiếp tục xem xét và thảo luận về các tờ trình quan trọng. Trong phiên họp này, ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã trình bày và làm rõ ý kiến thảo luận của các đại biểu.

anh-minh-hoa
Ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội báo cáo tại kỳ họp.

Tiến đến ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tiếp tục xem xét và thảo luận về các tờ trình quan trọng. Trong phiên họp này, ông Hà Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã trình bày và làm rõ ý kiến thảo luận của các đại biểu trong kỳ họp thứ 12, khóa XVI của Hội đồng.

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh rằng Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tôn trọng và thực hiện tinh thần phân cấp và ủy quyền một cách triệt để cho cấp gần nhất. Điều này nhằm đảm bảo xử lý công việc một cách thuận lợi nhất và đẩy mạnh quy trình hành chính hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh rằng việc lựa chọn người đứng đầu là một yếu tố quan trọng và cần được thực hiện theo phương châm “Chọn đúng người – trao niềm tin – cho điểm tựa – đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng”.

Ông Hà Minh Hải cũng thông báo rằng Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng các phần mềm liên thông để quản lý các dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách. Đồng thời, Thành phố sẽ tập trung xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn định mức đơn giá nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp, với mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả. Các biện pháp này nhằm đảm bảo tính đúng, tính đủ và quản lý theo kết quả sản phẩm đầu ra. Thêm vào đó, Thành phố cũng sẽ rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình liên thông, đồng thời tăng cường phân cấp, ủy quyền và hỗ trợ, nhằm thay thế những cán bộ công chức hạn chế năng lực và không có tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong đề xuất của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, việc giao Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương được đề cập. Đối với dự án cấp huyện và cấp xã, nếu thời gian bố trí vốn thực hiện vượt quá thời hạn quy định (dự án nhóm A không quá 6 năm, nhóm B không quá 4 năm, nhóm C không quá 3 năm), Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu báo cáo Hội đồng Nhân dân cấp huyện để quyết định. Điều này nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế của các địa phương và đơn vị, đồng thời giảm thủ tục hành chính và đưa các công trình vào khai thác sử dụng sớm.

UBND Thành phố Hà Nội đã xác định ba nội dung quan trọng cần hoàn thành trong năm 2023. Đó là xây dựng Quy hoạch Thủ đô, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô và sửa đổi Luật Thủ đô, nhằm xây dựng thể chế phát triển đồng bộ. Thành phố cũng tập trung đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng khoa học công nghệ. Công tác đẩy nhanh tiến độ các dự án như đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, đường sắt đô thị và các cầu vượt sông Hồng cũng được nhấn mạnh.

Về nguồn thu từ đất đai, UBND Thành phố Hà Nội đã nỗ lực triển khai các biện pháp như đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê đất. Nguồn thu từ quỹ đất quy hoạch 2 bên tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cũng được khai thác. Thành phố cũng tập trung phát triển mô hình đô thị TOD (Đô thị kết hợp với nguồn giao thông công cộng) và tăng cường quản lý, khai thác tài sản công nhằm tạo nguồn thu.

Tuy nhiên, ông Hà Minh Hải cho biết rằng thu nhập từ nhà, đất trong 6 tháng đầu năm 2023 vẫn đạt thấp hơn dự toán và giảm mạnh so với cùng kỳ. UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất và triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là đấu giá đất. Nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ đấu giá theo kế hoạch trong 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo cũng được đặt ra.

UBND TP Hà Nội cam kết tiếp tục nỗ lực và tập trung vào việc phân cấp, ủy quyền, hỗ trợ và xử lý cán bộ công chức không đủ năng lực, không có tinh thần phục vụ nhân dân để thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Bằng cách áp dụng các chính sách và cơ chế hiệu quả, UBND TP Hà Nội hy vọng sẽ tạo ra môi trường làm việc tốt hơn và khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong các đơn vị và bộ phận.

Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *