Hà Nội miễn lệ phí cho người dân dịch vụ công trực tuyến

Việc tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến và giảm mức thu phí, lệ phí sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh, giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm thời gian, chi phí.

anh-minh-hoa
Nghị quyết miễn phí dịch vụ công trực tuyến tại Hà Nội nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân

Tại phiên làm việc chiều ngày 4/7, Kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khoá XVI, tất cả 89 đại biểu đã tham gia biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân Thành phố khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Thủ đô.

Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thông qua cổng dịch vụ công của Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn), đã công bố tổng cộng 1.401 thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến thuộc các sở chuyên ngành của Thủ đô.

Theo báo cáo từ các đơn vị, trong số đó có 83 TTHC trực tuyến đã được công bố trên các cổng thông tin điện tử của các sở chuyên ngành, áp dụng thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân Thành phố. Tổng thu ngân sách thành phố từ phí, lệ phí trong năm 2022 đạt hơn 9,7 tỷ đồng. Trong số đó, thu từ các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng Nhân dân Thành phố và được công bố qua dịch vụ công trực tuyến đã vượt qua con số 36,5 tỷ đồng. Giám đốc Sở Tài chính cho biết rằng, việc giảm mức thu phí, lệ phí cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là hoàn toàn phù hợp.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 18 về “Chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025. Mục tiêu của Thành phố là đi đầu trong việc xử lý toàn bộ hồ sơ trên môi trường mạng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả 100% TTHC đáp ứng các điều kiện quy định pháp luật và kỹ thuật.

Việc tuyên truyền, khuyến khích và động viên người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến được coi là việc cấp bách và cần thiết. Đồng thời, để người dân có thể thực hiện các TTHC trực tuyến, họ cần được trang bị thiết bị và kiến thức phù hợp. Việc miễn giảm mức thu phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là hoàn toàn phù hợp.

Theo UBND Thành phố, đa số các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về việc ban hành mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền chưa có mức thu phí, lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân Thành phố về miễn phí khi tổ chức và cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến với các phí, lệ phí được ban hành theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020, Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 và Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội (trừ lệ phí đăng ký hộ tịch theo hình thức trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện) sẽ khuyến khích và động viên người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến. Thời gian thực hiện Nghị quyết sẽ kéo dài từ khi được ban hành đến hết ngày 31/12/2025.

Thẩm tra về nội dung này, Ban Kinh tế – Ngân sách của Hội đồng Nhân dân Thành phố cho biết, việc không thu phí khi tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến sẽ khuyến khích người dân tham gia. Số thu này không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu của ngân sách địa phương (theo thống kê, thu ngân sách từ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến chỉ chiếm tỷ lệ 0,31% tổng thu ngân sách từ phí, lệ phí).

Ban Kinh tế – Ngân sách cũng nhận định rằng nội dung trình bày của UBND Thành phố đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với chính sách khuyến khích người dân tham gia vào mục tiêu chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025. Ban đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tiến hành tốt công tác tuyên truyền và vận động người dân cũng như doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn và giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Đồng thời, các dịch vụ công trực tuyến sẽ được cải thiện và nâng cấp để công dân có thể dễ dàng và thuận tiện thực hiện các TTHC trên internet mà không cần phải giao dịch trực tiếp. Công dân cũng có thể theo dõi tình trạng hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công, tin nhắn điện thoại và địa chỉ email. Việc công khai và minh bạch các TTHC cũng sẽ giúp tăng cường sự hài lòng của người dân.

Trong tương lai, việc tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến và giảm mức thu phí, lệ phí sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh. Các biện pháp này sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, đồng thời thúc đẩy tinh giản biên chế theo quy định.

UBND Thành phố Hà Nội hy vọng rằng việc miễn phí khi tổ chức và cá nhân thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến sẽ thu hút sự quan tâm và tham gia của người dân. Đồng thời, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến và tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể sử dụng dịch vụ này một cách tiện lợi và hiệu quả.

An Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *